Успешната бизнес култура не заклеймява неуспеха    


Начало »  Релаксирай активно »  Успешната бизнес култура не заклеймява неуспеха    


Днес ще споделим разказа на Амелия Уилкокс, която е предприемач и терапевт, практикуващ мобилни масажи в САЩ (офис масажи, мобилни масажи по време на събития, конференции, срещи, семинари и т.н.). Тя разказва много интересни неща за корпоративната култура на Хъбспот, глобална платформа за продажби и маркетинг.

Информацията на Амелия за кухнята в Хъбспот е от първа ръка и по-точно от Тамара Лилиан,  Мениджър на Културата и работната среда (Manager of Culture & Experience) в Хъбспот. В това свое амплоа Тамара менажира както вътрешни събитя и програми, така и такива, в които участват клиенти и партньори.

Тамара разказва за това от какво се ръководи корпоративната култура на компанията и за нейната отдаденост на прозрачността и обучението на служителите.

Как прозрачността и обученията стимулират корпоративната култура

Като член на екипа, отговорен за корпоративната култура в Хъбспот, Тамара работи върху оптимизирането  на работната среда и начина, по който тя влияе върху емоциите, преживяванията и поведението на служителите. Тъй като Хъбспот е глобална компания с много офиси по света, мащабната културна рамка и растежът са приоритет за Тамара. Тамара помага за въвеждането и прилагането на NPS за служители (вид проучване за удовлетвореност сред служителите), така че компанията по-лесно да проследява настроенията, как се чувстват хората в компанията и отношението им към нея. Редовното провеждане на проучването сред служители помага на Хъбспот да направи оценка на това какво работи и какво не в компанията.

Намирам за изключително интересно това, че идеите за оригиналните социални придобивки и програми идват не от тези, които вземат решения, от мениджърите, а по-скоро от служителите чрез резултатите от ENPS.“ – споделя Амелия.

HEART на Хъбспот 

Един аспект от работната среда на Хъбспот намира обяснение в Етичния кодекс на компанията, написан от нейния основател и ГИД Дармеш Шах – HEART.

В Хъбспот HЕART означава:

# Humble (скромен), # Effective (ефективен), # Adaptable (гъвкав, адаптивен), # Remarkable (забележителен), # Transparent (прозрачен).

Всички тези неща са страхотни опорни точки на една корпоративна култура, но бях истински впечатлена от това колко сериозно се отнасят в Хъбспот към прозрачността” – казва Амелия.

Прозрачността в Хъбспот означава, че коментарите,  попълнени във формулярите от проучването, се публикват и всеки може да ги види след премахването на личните имена от тях. Това означава, че мениджърите не могат да си затварят очите и и да не обръщат внимание на въпросите, повдигани от служителите.

Инвестиция в образованието на служителите.

Тамара обръща внимание върху една грешка в разбирането на растежа. Идеята, че, ако няма увеличение на заплатата или бонус, няма и растеж. Растеж може да има и когато учим нови неща. Ето защо някои от предложенията намират израз в следните решения:

  • Мастър класове

Мастър класовете са най-общо казано обучения на служители от служители. Така компанията не влиза в разходи за тези екстри.  Служителите се обучават взаимно в зависимост от компетенциите си: например, как да пътувате безплатно, как да направите най-много точки от кредитната си карта и т.н.

  • Хъбразговори

Те са нещо подобно на мастъркласовете, само че в по-голям мащаб. В такива случаи се канят и гостлектори, които се интервюират от някой лидер в компанията. Служителите могат да посещават тези интервюта и да научат ценни неща от външни лидери.

  •  Програма за безплатни книги

Програмата за безплатни книги на Хъбспот е една от любимите ми социални придобивки в тази компания” – казва Амелия. В рамките на тази програма, когато служителите намерят книга, която смятат, че ще им помогне да израстнат в кариерата си или да се развият професионално, компанията купува тези книги.

Най-ценното – провалите на Хъбспот

Хъбспот е компания, която приема неуспеха за нещо градивно в етичния си кодекс: “Ние сме склонни по-скоро да се проваляме често, отколкото никога да не опитваме.  Грешките спомагат за успеха. Това е компания, която знае, че може да научи повече от грешките си отколкото от успехите си.“– отбелязва Тамара.

Всъщност Хъбспот има официален Форум за неуспехите, където служителите могат да споделят истории за най-скорошните си провали и да прочетат за проблемите на колегите си. Вместо да се притесняват и стресират, те споделят трудностите, които имат, освобождавт се от напрежението и търсят решения. „Когато служителите са насърчавани да опитват нови неща, дори с риск да се провалят, това създава иновативна култура, която не би просъществувала, ако непрекъснато се страхуваш да експериментираш заради наказания.“ – смята Тамара.

MassagesВсичко това звучи страхотно, нали? А когато имате и масажи или релаксираща гимнастика на работното място, противопоставянето на стреса, негативните настроения и стимулирането на креативността ще имат още една опорна точка. И още нещо…не е задължително да има ЕNPS във вашата фирма, за да споделите с вашите мениджъри или отдел човешки ресурси някоя готина идея като горните – за обучения, антистрес програми, включващи например масажи и/ или гимнастика на работното място – ако това ви допада и все още не се радвате на такива ;).