Уелнес културата на работното място и тенденции в развитието й

Начало »  За мениджъри и ЧР специалисти »  Уелнес културата на работното място и тенденции в развитието й

Какво означава уелнес?

Wellness

Какво означава уелнес култура? 

Накратко: цялостна философия, правила и практики за по-добър начин на живот. Ключови понятия в нея са: благоденствие, физическо и психическо здраве.

Уелнес културата се корени в древни физически и духовни практики, целящи да направят човешкия дух и тяло по-устойчиви пред потенциални заплахи.

За разлика от класическата модерна медицина, фокусирана върху лечението на съществуващи заболявания и подтискането на симптоми, тя е част от един по-холистичен подход,  наблягащ на превенцията и рехабилитацията.

Днес до голяма степен тя е израз на стремежа да бъдат отслабени основните фактори за някои от най-страшните  “модерни” заболявания – забързаното ежедневие, стреса, обездвижването и нездравословното хранене.

Уелнес културата обхваща всички сфери – кариера, социално общуване, физическо и интелектуално развитие, емоционално състояние и дух и е насочена към изграждането на хармония и баланс между нашите нужди и заобикалящия ни свят чрез спорт, релакс, балансирано хранене, забавления, емоции, позитивни отношения и не на последно място позитивна и стимулираща работна среда.

Какво е уелнес на рботното място?

Уелнес на работното място е всяка дейност, която промотира здравето или организационна политика, разработена с цел да подпомага здравословния начин на живот на работното място. В САЩ  и Европа уелнес културата на работното място често обхваща дейности като здравно образоване, медицински прегледи, програми за регулиране на теглото, фитнес програми и фитнес оборудване на работното място.

Уелнес програмите на работното място могат да се разделят според нивото/характера на осъществяваната превенция на първични, вторични и третични. Първичните програми обикновено са насочени към сравнително здрави служители. Те имат за цел да ги насърчават да участват по-често в здравословни практики, които ще им помогнат да поддържат добра форма и добро здраве. Примери за тoва са дейности, насочени към управление на стреса, упражненията и здравословното хранене. Тук може да бъде причислен и офис масажът, макар че той има значение и за профилактиката и повлияването на определени симптоми при някои заболявания. Вторичните програми целят да ограничат поведението и състоянията, които се смятат за рискови фактори за здравето. Такива са програмите, насочени към отказ от тютюнопушенето, скринингите за високо кръвно налягане и други рискови фактори, свързани със сърдечносъдовите заболявания. Третичните здравни програми са насочени към съществуващи здравословни проблеми. Тяхната  цел е да помогнат за овладяването или ограничаването на оределени симптоми, както и за забавянето на развитието на дадено заболяване или състояние. Тези програми могат да насърчат служителите да реализират по-успешно някакво лечение и насоките за самостоятелна грижа.

Начинът на живот на служителите е важен както заради собственото им здраве, така и заради продуктивността им. Компаниите често субсидират подобни програми с надеждата, че те ще им спестят средства в дългосрочен план чрез подобряването на здравето, морала и продуктивността, въпреки че доказателствата за тяхната финансова възвръщаемост (ROI) и целесъобразност не са еднозначни.  Противоречията са свързани с натрупването на все повече доказателства за разминаване между отчетените резултати и реалността, докато всъщност съществуват практики в сферата, които нарушават клиничните указания и могат да навредят на служителите вместо да им помогнат. Тези доказателства по-конкретно се отнасят до програмите за скрининг на специфични заболявания (например сърдечносъдови, диабет и т.н.) и състезанията за бързо сваляне на килограми.

Примери за уелнес политики, които се приемат позитивно с по-голямо единодушие са гъвкавото работно време, което позволява практикуването на упражнения / релаксиращи практики, организирането на кухни / столове и зони за хранене на работното място, предлагането на здравословни храни (чрез автомати или зони, където се предлагат), провеждането на срещи тип Аристотелови беседи (тип разходка), финасови и други стимули за участие в различни активности и услуги в сферата на здравеопазването и т.н.

Какви са тенденциите в развитието на уелнес културата на работното място?

През последните години уелнес културата на работното място се е развила значително – от единични изолирани дейности, промотиращи здравето, до цялостно изграждане на по-здравословна работна среда. В някои случаи тя обхваща и стандартите за проектиране и вътрешен дизайн, които промотират / стимулират:

  • физическа активност и релакс;
  • играта (един от пионерите в тази област е Гугъл, известен не само с офис зоните си за релакс и спорт, но и с прословутата си пързалка);
  • въображението и усещането за нестандартност, свобода и доброто настроение (често пъти с помощта на много цветове);
  • алтернативни места за работа – офис зони, обикновено за двама – трима, които можете да използвате, когато прецените, вместо вашето собствено работно място.

Насоките, в които се развива уелнес културата, стават по-мащабни, а тя – по-фокусирана. От една страна, уелнес културата постепенно обхваща все повече аспекти от работната среда, а, от друга, търси все повече персонализирани възможности. Натрупаният до този момент опит подкрепя практики, които дават възможност служителите сами да избират какво и колко според собствените си нужди, предпочитания и нагласи. Ето защо се утвърждават не наложени готови схеми, а такива, в рамките на които служителите да намерят оптималния за самите тях вариант. Все по-актуални стават и активности, които повлияват добре и физическото, и психическото здраве на служителите.

Taking care of yorselfВ заключение – за офис масажа и офис гимнастиката

Oфис – масажът и гимнастика на работното място (раздвижваща / релаксираща / лечебна) са чудесни възможности, от които може да се възползват фирмите и служителите. Те позволяват прилагнето на гъвкав подход и освен това повлияват много добре както психическия, така и физическия тонус. Докато похвати като модерен и вдъхновяващ интериорен дизайн или големи фитнес зали със специални съоръжения може да изискват значителна инвестиция и пространство, масажът и гимнастиката са доста по-лесно приложими в пространствено и по-благоприятни във финансово отношение. Освен това те се вписват еднакво добре в организационната култура на фирми с по-нестандартено мислене, като високотехнологичните фирми, от една страна, и в традиционно по-консервативни организации, като банки и други финансови институции или дори държавни учреждения, от друга.

Източници:

1.Wikipedia 

2. Forbes 

3. HubSpot Blog