За нуждата от масаж на работното място

Начало »  За нуждата и ползите от офис масажа »  За нуждата от масаж на работното място

Психическият и физически  стрес  – основни причини за отсъствие от работното място

Психическият и физически стрес са сред основните заплахи за здравето на модерния човек. Забързаното ежедневие и все по-интензивното напрежение на работното място в комбинация с обездвижването и часовете работа пред компютъра, допринасят за отслабване на имунната система, множество неразположения и заболявания.Те не само водят до неприятни усещания и проблеми за служителите, но влошават здравето, работоспособността и ефективността им, увеличават дните на отсъствие от работното място.

Според проучване на Европейската комисия от 2014 г. стресът е най-често срещаната причина за проблеми със здравето на работното място и основен виновник за най-много дни отсъствие.

Според представители на медицинските среди (данните са представени в рамките на “Академията за здравна журналистика” в България през 2016 г.) около половината от всички отсъствия от работното място в България с продължителност над три дни и 60% от трайната нетрудоспосбност се дължат на мускулно-скелетни заболявания.

В Америка, Западна Европа и Австралия офис масжът е добре развита услуга, фокусирана именно върху ограничаване на негативните ефекти от стреса и мускулно-скелетите неразположения на работното място.

Психическият стрес

Стресът е част от всекидневието ни на работа и той може както да ни помогне, така и сериозно да ни навреди.

В дните на първобитния човек стресът бил част от инстинкта за самосъхранение – битка или бягство. При среща със свиреп противник, в отговор на стреса, организмът ни произвежда огромно количество адреналин и кортизол. Сърдечният ритъм се забързва и кръвопотокът към мускулите се увеличава до 4 пъти. Тези адреналинови и кортизолови “инженкции” подготвят тялото да се бие или бяга.

В модерната корпоративна среда хората са много по-развити, но механизмът на стреса се запазва. Когато работи за нас, стресът води до повишена мотивация, държи ни фокусирани, на щрек и пълни с енергия. Стресът може да извади най-доброто от хората и да ги подтикне към по-добри резултати.

Тези реакции са важни, когато трябва да завършим проект навреме или да учим за изпити. Той подхранва амбицията и е в основата на “супер силите”, които придобиваме в екстремна ситуация. Понякога спасява животи и е причината да не чувстваме болка при шок или сериозна травма.

Този стрес, който пробужда нашите супер  сили и ни помага да се справяме в трудни ситуации или да се изявяваме, е известен като еустрес.

Заедно с него обаче всеки ден ние изпитваме и негативен стрес или дистрес. Негативният стрес обичайно се свързва с негативния начин, по който възприемаме нещата около нас – като заплаха, с която не можем да се справим, а не като възможност. Преживяването на еустрес или дистрес в дадена ситуация е строго субективно. То  зависи от индивидуалния опит, знания, психика и нагласи на всеки от нас. Някой може да се разболее и дори да умре от притеснение, че не може да си изплати заема, а друг цял живот да живее на кредит и да се чувства напълно в свои води.

Все пак съществуват някои широко разпространени източници на дистрес. Освен събития, които са изолирани, но могат много сериозно да ни травмират, като загуба на близък човек, работа и т.н., такива могат да бъдат ситуации, на които се натъкваме почти ежедневно – прекалено голям обем работа, прекалено кратки срокове за изпълнение на работата, конфликти / неразбирателства / трудна комуникация с колеги, шефове, подчинени, клиенти, чести пътувания, непродуктивни и отнемащи време срещи и т.н. Този стрес определено води до негативни емоции, влошаване на здравето и концентрацията, повече грешки и по-лоши резултати, както за служителите така и за работодателите.

Ето защо все повече се говори за управление на стреса и ограничаване на негативните му ефекти. Офис масажът може да бъде изключително полезен в това отношение. Редовното му прилагане може да помогне за редуциране на негативните физически и психически последици от стреса, а от там и за по-доброто здраве, самочувствие и представяне на работното място.